سازمان نصر: با اجرای حکم مدیرعامل دیوار، رابطه کارآفرينان با قوه قضائيه مخدوش می‌شود | زومیت