هواوی موفق به فروش 80 میلیون دستگاه پوشیدنی در سراسر دنیا شد | ایتنا