تاثیر منفی سویه جدید کرونا بر بازار ارزهای دیجیتال | ایتنا