ظاهرا گوگل پشتیبانی از دو سیم کارت را در اندروید اوتو آغاز کرده است | زومیت