جک دورسی از مدیرعاملی توییتر کناره‌گیری کرد | زومیت