کارت گرافیک GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP پلیت با کولر جدید و بسیار زیبا معرفی شد