کارت گرافیک Radeon RX 6900 XT LC سر از مزارع ماینینگ درآورد