کارت ماینینگ Sapphire GPRO X080 با چیپ Navi 22 و 10 گیگابایت حافظه افشا شد