اینتل آزمایشگاهی مخفی برای به‌روز‌رسانی فناوری‌های قدیمی دارد | زومیت