معرفی پاراگ آگراوال؛ آنچه باید درباره مدیرعامل جدید توییتر بدانید | زومیت