تغییر تراشه های تسلا از اینتل به AMD – کنسول با قابلیت حمل مسافر