اطلاعات چیپست Snapdragon 8 Gen 1 افشا شد – در کنار Snapdragon G3x