گروهی از حقوق‌دان‌ها ایرادات طرح صیانت از کاربران را منتشر کردند | زومیت