گوشی‌های آنر 60 پرو و آنر 60 رونمایی شدند – روحی تازه در کالبدی قدیمی