اپل به دنبال کاهش عرضه آیفون 13 – دور شدن از برنامه ی اولیه