زوم‌اپ: همراه بانک مهر ایران؛ افتتاح حساب غیرحضوری و مدیریت هوشمند امور مالی | زومیت