تغییر جهان و معرفی شخصیت راک در رویداد پایانی چپتر 2 فورتنایت