تصاویر شخصی برخی کاربران حین تعمیر گوشی‌های پیکسل گوگل در اینترنت منتشر شده است | زومیت