آنر X30 رسما در تاریخ ۲۵ آذر معرفی خواهد شد | زومیت