پخش زنده مراسم رونمایی از جدیدترین دستاورد تکنولوژی و اکوسیستم Huawei Super Device [امروز ساعت ۲۰:۰۰] | زومیت