پخش زنده رویداد بزرگ هواوی در ایران – امروز ساعت 20:00