فیسبوک دربرابر تصمیم نهادهای دولتی مبنی‌بر جداشدن واتساپ و اینستاگرام از خود دفاع می‌کند | زومیت