پردازنده Alder Lake S در SiSoftware – تا 16 هسته 32 رشته