کمبود موجودی RTX 3090 و RTX 3080 تا 2021 – تقاضای بالا یا تولید محدود؟