کورسیر از دو موس گیمینگ میان رده جدید خود رونمایی کرد