مقایسه گرافیکی RTX 3080 و RTX 2080Ti با یکدیگر: تفاوت 500 دلاری؟