اولین آزمون گرافیکی A14 Bionic – تا 72 درصد سریع‌تر از A13 Bionic