تماشا کنید: شروع پخش زنده مراسم رونمایی از Zen 3 Vermeer