تماشا کنید: پخش زنده مراسم رونمایی از Zen 3 Vermeer (به پایان رسید)