شرکت مبادله رمزارز کراکن برای راه‌اندازی یک بانک در آمریکا تاییدیه گرفت | ایتنا