سونی همچنان بزرگترین تولیدکننده دوربین های موبایلی در جهان است