تامین تقاضای بسیار پایین GeForce RTX 3080 – تنها 10 درصد!