تغییرات در عرضه RTX 30 Founders Edition – توقف فروش مستقیم