رئیس جمهور از جریمه های کرونایی در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد