1 آبان؛ زمان معرفی گوشی های سری میت 40 هوآوی خواهد بود