تعداد کارمندان دورکار دائمی مایکروسافت افزایش پیدا می‌کند | زومیت