آغاز فعالیت سرویس وانت سنگین اسنپ در شیراز و مشهد | عصرارتباط