کیس های جدید ریزر در اندازه ITX و Mini-ITX با نورپردازی Chroma رونمایی شدند