برنده جایزه نوبل می‌گوید که جهان هستی چندین بیگ‌بنگ را پشت سر گذاشته است | ایتنا