هکر رشدی که پشت موفقیت خیره‌کننده فیسبوک، توییتر و کوئرا بود | زومیت