با رأی دادگاه، فورتنایت در اپ استور همچنان مسدود خواهد ماند | زومیت