احتمال واگذاری برند آنر توسط هوآوی به مبلغ 3.7 میلیارد دلار