غیرقابل تعمیر بودن شیائومی Mi 10T Pro در ویدئو کالبدشکافی مشخص شد