گیگابایت اسم رمز Ryzen 5000 را تایید کرد – Vermeer نقاش هلندی