اولین تصویر پردازنده Alder Lake منتشر شد – چیپ مستطیلی