دولت انگلستان تصمیم دارد از فروش آرم به انویدیا جلوگیری کند | زومیت