اختصاصی: مادربرد Gigabyte Tachyon عضو جدید خانواده گیگابایت