فروش تمام گرافیکهای XFX RX 5000 به ماینرها در ماه سپتامبر