آنالیز E3 2020 گواهی می‌دهد – افزایش چشمگیر قهرمانان مونث در بازی های ویدئویی