همراه کارت با 10 میلیون کاربر به 5+ میلیون نصب در گوگل پلی رسید | عصرارتباط